Siumut, politisk parti på Grønland, opprettet 1975 i protest mot Grønlands tilknytning til EF. Moderat venstreparti som bl.a. krever grønlandsk råderett over oljeressursene og et mer utstrakt selvstyre overfor Danmark. I perioden med hjemmestyre har Siumut vært Grønlands største parti; ved valget 2005 fikk det 10 av 31 mandater i Landstinget. Partileder 1979–87 og 1997–2002 var Jonathan Motzfeldt, 1987–97 Lars Emil Johansen og fra 2002 Hans Enoksen.