Sium, planteslekt i skjermplantefamilien, 10 arter på nordlige halvkule og i tropisk Afrika. Hit hører sukkerrot.