Sisyrinchium, planteslekt i sverdliljefamilien med ca. 100 arter i Nord-Amerika. Flere arter dyrkes som prydplanter, bl.a. sivlilje, som av og til forvilles her i landet.