Sisymbrium, planteslekt i korsblomstfamilien med ca. 90 arter i alle verdensdeler unntatt Australia. I Norge er det funnet 10 arter, alle tilfeldige ugress og ballastplanter, vanligst er veisennep og kjempesennep.