Siri Sverdrup Lunden, født i Kongsberg, norsk språkforsker, datter av Mimi S. Lunden. Dr.philos 1969. Universitetslektor (1960–71) og professor (1971–87) i russisk språk ved Universitetet i Oslo. Hun var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og aktiv i internasjonale slavistorganisasjoner. Ved siden av doktoravhandlingen, The Trondheim Russian-German Vocabulary. A Contribution to the 17th Century Russian Lexicography, skrev hun en rekke artikler om russisk språkhistorie og var norsk redaktør for Berkovs store russisk-norske ordbok. Hun var aktivt med i freds- og kvinneorganisasjoner.