Siri Frost Sterri, norsk politiker (H). Ass. skolesjef i Malvik fra 1993. Medlem av Malvik kommunestyre 1976–79, av Sør-Trøndelag fylkesting 1980–85. Leder av Sør-Trøndelag Høyre 1984–86. Vararepresentant til Stortinget 1981–85, stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag 1985–2001.