Siret, elv i Europa, kommer fra Karpatene (Ukraina), renner gjennom Moldova og munner i Donau like ovenfor Galaţi, 686 km lang, derav 559 km i Romania.