Sinding-Larsen, norsk slekt som stammer fra apoteker Ulrik Rosing Sinding (1777–1865; se Sinding, norsk slekt). Hans datter Frederikke Hedevig Sinding (1815–91) var gift med brigadelege Ole Peter Larsen (1808–76). Deres sønn, juristen og forfatteren Alfred Sinding-Larsen (1839–1911), var far til direktør for Rikshospitalet, dr.med. Christian Magnus Falsen Sinding-Larsen (1866–1930), oberst Birger Fredrik Sinding-Larsen (1867–1941), arkitekt Holger Sinding-Larsen (1869–1938), maleren Kristofer Sinding-Larsen (1873–1948) og dr.ing. Alf(red) Sinding-Larsen (1870–1924). B.F. Sinding-Larsen var far til arkitekten Kirsten Sinding-Larsen (1898–1978) og overrettssakfører Jørgen Sinding-Larsen (1900–62); sistnevnte var far til høyesterettsdommer Tore Sinding-Larsen (1929–2013). Holger Sinding-Larsen var far til maleren og sangeren Øystein Sinding-Larsen (1900–79) og riksarkitekt Knut Martens Sinding-Larsen (1903–77). Kristofer Sinding-Larsen var far til journalisten Henning Sinding-Larsen (1904–94). Alf Sinding-Larsen var far til maleren Unni Sinding-Larsen (1903–69), som var mor til arkitekturhistorikeren, professor Staale Sinding-Larsen (f. 1929).