Simone Schwarz-Bart, fransk forfatter fra Guadeloupe; gift med A. Schwarz-Bart. Sentralt i hennes forfatterskap står spørsmål omkring kulturell identitet. Hun skildrer mennesker som både har mistet kontakt med sine afrikanske røtter og opplever fremmedgjøringen i det moderne Europa. I samarbeid med sin mann har hun bl.a. utgitt Un Plat de porc aux bananes vertes (1967), om innvandrerkvinner i et hjerteløst Frankrike. Romanene Pluie et vent sur Télumée Miracle (1972) og Ti Jean l'Horizon (1979), som hun alene står bak, regnes blant hovedverkene i moderne karibisk litteratur. De gjenspeiler spenningen mellom intens livstro og dyp fortvilelse over situasjonen i de tidligere franske koloniene. De senere årene har hun skrevet skuespill, f.eks. Ton beau capitaine (1987), og, sammen med sin mann, et verk i flere bind om afrikanske kvinners historie.