Simon de Montfort l'Amaury, fransk greve. Han deltok i det fjerde korstog mot Konstantinopel og ble senere av Innocens 3 satt til å lede korstoget mot albigenserne i Sør-Frankrike. Han fór meget hardt frem i krigen 1209–18 og beseiret «kjetterne». Falt i kamp ved Toulouse.