Simon Schwendener, sveitsisk botaniker, 1867 professor i botanikk og direktør for den botaniske hage i Basel, 1877 professor i Tübingen og 1878–1909 i Berlin. Han arbeidet med planteanatomi og plantefysiologi, og skrev 1874 det kjente arbeidet Das mechanische Prinzip im anatomischen Bau der Monocotylen. Mest berømt er han blitt for sin oppdagelse av lavenes bygning og organisasjon som en symbiose av encellete alger og sopp, fremstilt i Untersuchungen über den Flechtenthallus (1860–68) og Die Algentypen der Flechtengonidien (1869).