Silvalen, tettsted og administrasjonssenter i Herøy kommune, Nordland, på begge sider av Herøysundet mellom Nord-Herøy og Sør-Herøy. Gjennom tettstedet går Fv. 828 mellom det tidligere fergeleiet Engan lengst nordøst på Nord-Herøy og dagens fergeleie Flostad sørøst på Sør-Herøy. Herøy kirke, som ligger i Sør-Herøys del av tettstedet, er en langkirke i stein med rund apsis, bygd rundt 1100.