Siloa, damanlegg i Sør-Jerusalem som samlet opp vann kanalisert fra vestsiden av Kedrondalen, særlig Gihonkilden. For å sikre ferskvann til byen i tilfelle av beleiring bygde Kong Hiskia av Juda like før år 700 f.Kr. en ½ km lang og teknisk avansert tunnel. Tunnelgjennombruddet ble markert ved en innskrift på gammelhebraisk, som levende beskriver hvordan arbeidslagene fra begge sider møtes hakke ved hakke og vannet strømmer gjennom. Siloainnskriften ble funnet i 1880 og er nå i Istanbul. Deler av damanlegget er fremdeles i bruk.