Sildeballe er en bebyggelse nord for Besser, på øya Samsø i Danmark.