Silbermann, tysk orgel- og klaverbyggerslekt. Dens mest kjente navn er Andreas Silbermann (1678–1734) og broren Gottfried Silbermann (1683–1753). Silbermann-orglene representerer siste fase i det tyske barokkorgelets utvikling.