Sikkerhetsakten, det tillegg til den svenske regjeringsformen som Gustav 3 1789 fikk drevet igjennom mot adelens kraftige motstand. Ved Sikkerhetsakten fikk kongen fullstendig makt over krig og fred og over forvaltningen, antallet av riksråder osv. 1809 ble Sikkerhetsakten i Sverige avløst av den nye regjeringsform; i Finland gjaldt den til 1917.