Sikem, gammel by i Palestina, nær det nåværende Nablus, politisk og religiøst sentrum i Kanaan både før og etter fremveksten av Det gamle Israel. Byen ble ødelagt av assyrerne i 722 fvt., men gjenoppbygd i hellenistisk tid. Definitivt ødelagt i 107 fvt. Utgravninger har brakt en rekke ruiner fra forskjellige tidsperioder for dagen.