Siim Kallas, estisk politiker og økonom. Han var leder for estisk LO 1989–91 og landets første sentralbanksjef etter selvstendigheten 1991. 1995 ble han valgt inn i nasjonalforsamlingen som leder for det nystartede liberale reformpartiet, utenriksminister 1995–96. Han var finansminister i Mart Laars regjering 1999–2002, da han selv overtok regjeringen. Statsminister i Estland 2002–03. I perioden 2004–2010 var han visepresident i Europakommisjonen og kommissær for administrasjon og anti-korrupsjon. Fra 2010 er han visepresident i Europakommisjonen og kommissær for transport.