Sigurd Ramfjord, født i Nærøy, var en norsk odontolog. Avla tannlegeeksamen i Oslo 1934, utvandret 1946 til USA, ble Ph.D i oral patologi 1951 ved Michigan-universitetet i Ann Arbor, professor samme sted 1950–1981. I 1960-årene tok Ramfjord som den første initiativ til langtidsundersøkelser av pasienter med periodontitt for å vurdere effekten av ulike behandlingsformer; medvirket til at periodonti ble en vitenskapsbasert odontologisk spesialitet. Han publiserte mer enn hundre vitenskapelige artikler og var medforfatter av to lærebøker. Æresdoktor ved universitetene i Genève, Göteborg, Umeå, Bergen og Oslo.