Sigurd Lunde, født i Bergen, norsk arkitekt. Etter utdannelse i Berlin og et kort opphold i Ålesund, der han deltok i gjenreisingen etter bybrannen i 1904, startet han egen praksis i Bergen 1906. Lunde var en av de mest produktive arkitekter på Vestlandet på begynnelsen av 1900-tallet, med en rekke offentlige bygg, forretningsgårder og boliger.