Sigurd Fasting, født i Oslo, norsk filolog, dr.philos. 1970; professor i russisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen 1970–82. Utgav bl.a. Dostojevskij og nihilismen (1956, ny omarbeidet utgave, Dostojevskij, utgitt 1983 med forord av J. Børtnes) og V. G. Belinskij. Die Entwicklung seiner Literaturtheorie. I. Die Wirklichkeit ein Ideal (dr.avh. 1970) 1972.