Sigurður Pétursson, islandsk forfatter, sysselmann på det sørvestlige Island. Tok eksamen i filologi og jus ved universitetet i København. Han var en banebryter i islandsk dramatikk og skrev satiriske komedier i Holbergs stil. Han skal ha lært Johan Herman Wessel personlig å kjenne og ble inspirert av Wessel til sitt viktigste verk i bunden stil, Stellurímur (av kvinnenavnet Stella), i alt åtte rímur. Han står nærmere utenlandsk samtidsdiktning enn andre islandske forfattere på denne tiden. Strofer fra Stellurímur finnes på norsk i antologien Islandske dikt fra Sólarljóð til opplysningstid (1977) ved I. Orgland.