Sigurður Þórarinsson, islandsk geograf og vulkanolog, professor ved Naturhistoriske museet i Reykjavík 1947–68, deretter ved Islands universitet. Han gjorde inngående studier av Islands vulkaner og av vulkanismens historie ved hjelp av lagene av vulkansk aske fra utbruddene. Han var en pioner innen tefrokronologien, og gav verdifulle bidrag til Islands historie.