Sigrid Maria Schauman, finsk maler, søster av E. V. Schauman. Fikk sin utdannelse i Helsinki, 1904–06 i København og 1906–10 i Italia og Paris. Hennes enkle, følsomme landskaper er holdt i en sval, blond koloritt. Utgav Min bror Eugen (1964).