Sigrid, kvinnenavn, norrønt Sigriðr, av Sigfriðr. Dannet av norrønt sígr, 'seier', og friðr, 'vakker, elskelig'. En senere form av navnet er Siri. Navnedag 12. juni.