Signe Hebbe, svensk sanger og pedagog. Var knyttet til en rekke svenske, tyske og franske scener, 1874–77 ved L. Josephsons operaoppførelser på Christiania Theater.