Signy, kvinnenavn, norrønt Signý, dannet av norrønt sígr, 'seier', og nýr, 'ny'. Navnedag 23. august.