Sigfried Frederick Nadel, britisk sosialantropolog, født i Østerrike. Han utførte viktige feltstudier og analyser av nupe i Nigeria og nuba i Sudan, og leverte også viktige teoretiske bidrag, først og fremst i den posthume Theory of Social Structure (1958).