Siger fra Brabant var en nederlandsk skolastiker ved Universitetet i Paris. Siger var representant for den latinske averroisme. Han forfektet læren om den dobbelte sannhet: en teologisk og en filosofisk sannhet kan motsi hverandre og likevel begge være sanne, hver på sin måte. For denne læren ble han anklaget og fordømt av kirken.