Sierra Morena, en over 600 km lang fjellkjede i sørlige Spania, mellom mesetaen (det spanske sentralplatå) og den andalusiske slette; høyeste parti ligger i den midtre delen, Sierra Madrona (1325 moh.). Kontinentalt klima med årsnedbør på 400–800 mm. Det meste av skogen er utryddet, og store områder har bare krattvegetasjon. Det dyrkes en del korn, foruten oliven, mandler og frukt. Store arealer benyttes til beitemarker. Området er rikt på metaller, bl.a. kobber, jern og bly. Mot nord renner en rekke bielver til Guadiana, mot sør til Guadalquivir, i de sistnevnte er det bygd en rekke reservoarer for kraftproduksjon og irrigasjon. Med unntak av gruveområdene er det meste av Sierra Morena tynt befolket.