Siemens–Martin-prosessen er en metode for fremstilling av stål i flammeovn som nå vanligvis kalles martinprosessen.