Siegfriedlinjen, britenes navn på den befestningslinje tyskerne bygde langs den tysk-franske grense 1935–39, av tyskerne kalt Vestvollen, se befestning. Siegfriedstillingen var en sterkt befestet forsvarsstilling tyskerne hadde mellom Arras og Soissons 1917–18, av de allierte kalt Hindenburglinjen.