Sidney Webb, britisk politiker (Labour) og samfunnsforsker; gift med Beatrice Webb. Medstifter av Fabian Society 1885; den drivende kraft ved grunnleggingen 1895 av London School of Economics, hvor han 1912–27 var professor i forvaltningsrett. Tok ledende del i Londons bystyre i nær 30 år fra 1892. Medlem av Parlamentet 1922–29, handelsminister 1924, minister for dominions 1929–30, også koloniminister 1929–31. Utgav, for det meste sammen med sin kone, en rekke bøker og brosjyrer. Blant de viktigste nevnes History of Trade Unionism (1894), Industrial Democracy (1897), English Local Government (9 bd., 1906–29); særlig viktige er de tre siste om English Poor Law History (1927–29).