Sidney Godolphin var en engelsk statsmann. Godolphin var Jakob 2s tilhenger til det siste. Skattkammerlord 1679, beholdt stillingen under Vilhelm 3 og Maria 2. Gikk av 1696 som følge av sin forbindelse med de fordrevne stuarter, men kom igjen til styret 1702–10 under dronning Anna i nøye tilknytning til Marlboroughs politikk. Hans største politiske innsats gjorde han 1706, da han drev igjennom unionen mellom England og Skottland, som trådte i kraft året etter.