Sidney Colvin, britisk kunst- og litteraturkritiker, 1873–85 professor i kunsthistorie i Cambridge, senere kurator ved British Museum. Ved siden av arbeider om grafisk kunst skrev han om Landor og Keats.