Sibilla Aleramo, italiensk dikter og prosaforfatter fra Alessandria. Hennes mest kjente verk, romanen Una donna (1906), regnes som den første feministiske romanen i Italia. Hun utgav i alt seks diktsamlinger og flere selvbiografiske verker, og hennes litterære styrke er først og fremst den personlige, impresjonistiske og følsomme måten hun formidler sine «bekjennelser» på.