Shirley Brice Heath er en amerikansk lingvist og antropolog. Hun er professor emeritus i engelsk ved Stanford University. Heath har gjort banebrytende studier av hvordan tekster og lesing inngår i sosiale praksiser.

Mest kjent er hun for en etnografisk studie av to amerikanske arbeiderklassesamfunn, Roadville og Trackton i USA, publisert i det nå klassiske verket Ways with words –language, life, and work in communities and classrooms (1983).

Heath observerte og intervjuet medlemmer av arbeiderklassesamfunnene i hverdagssituasjoner hjemme og også i læringssituasjonen på skolen over en tiårsperiode. Hun kartla hvordan tekst og lesing inngikk i hverdagslige aktiviteter og fant at det var store forskjeller avhengig av sosialt miljø. Mens barn som vokste opp i Trackton opplevde at skriftspråk gir flere muligheter til å uttrykke seg, opplevde barn i Roadville skriftspråk som en begrensning av ytringsmulighet.

Denne delen av undersøkelsen viste at barna fra de er små systematisk inkluderes i ulike sosiale praksiser knyttet til språk og tekster. Så når barna startet på skolen var de allerede sosialisert inn i bestemte måter å forholde seg til tekst, lesing og skriving.

Heath undersøkte også hvordan skolen forholdt seg til barnas språklige utgangspunkt. Hun fant at skolens måte å forholde seg til tekster, lesing og skriving på først og fremst samsvarte med middelklassens sosiale praksiser. Altså hadde barna fra middelklassen (i Heaths studie omtalt som ”the townspeople”) et betydelig bedre utgangspunkt til å få utbytte av skolegangen, enn barn som var sosialisert inn i andre måter å forholde seg til språk på. Verken barn fra Trackton eller Roadville kjente seg igjen i skolens måte å bruke tekster og språk på.

Et nytt språksyn

Frem til slutten av 1970-årene var det vanlig å se på både lesing og skriving som primært individuelle kognitive aktiviteter. Det vil si at forskjeller i barns evne til lesing og skriving ble forklart først og fremst ved å henvise til ulike individuelle egenskaper hos barna.

Gjennom sine studier av hvordan folk leser og skriver i hverdagssituasjoner viste Heath at lesing ikke bare er en kognitiv individuell aktivitet, men også sosial handling.

Undersøkelsene viste at sosial bakgrunn og etnisk tilhørighet ikke alene kunne være årsaken til at for eksempel afroamerikanske arbeiderklassebarn systematisk hadde større utfordringer med å gjennomføre skolegang enn barn som tilhørte den hvite middelklassen. Men at det også dreide seg om hvordan lesing og læring var tilpasset middelklassens sosiale praksiser. Heaths studie viser detaljert hvordan barn fra middelklassen systematisk har et bedre utgangspunkt til å lykkes på skolen, fordi middelklassefamilienes måte å bruke språk og tekst på også er skolens måte å bruke språk og tekst på. Barn fra arbeiderklassen må derimot sosialiseres inn i det som for dem er helt nye språklige praksiser.

Andre forskere som har bidratt til forståelsen av lesing og skriving som grunnleggende sosiale aktiviteter er Sylvia Scribner og Michael Cole med studien The Psychology of Literacy og David Barton og Mary Hamilton med Local Literacies.

Utvalgte verk

  • 2012. Words at work and play: Three decades in family and community life.
  • 1983/1996. Ways with Words: Language, life, and work in communities and classrooms.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg