Det er funnet spor fra steinalder og bronsealder på Shetland, se Jarlshof. I romertiden (se Romerriket) bodde det visstnok pikter på Shetlandsøyene. Irske munker kristnet dem ca. år 700. Mot slutten av 700-tallet vendte norske vikinger seg mot øyene og gjorde seg til herre over dem før år 900. De kalte øyene Hjaltland. Etter slaget i Florvåg i 1194 (se Askøy - kommune (Historikk, kultur)) ble øyene knyttet fastere til Norge politisk, og stedsnavn og språk har stadig et nordisk preg. Det var livlig forbindelse mellom Bergen og øyene i hele middelalderen. Fra 1380 fulgte Shetland med Norge inn i unionen med Danmark. Christian 1 pantsatte dem til Skottland i 1469 som sikkerhet for sin datter Margretes medgift i ekteskapet med Jakob 3. I strid med hans høytidelige løfte ble de aldri innløst, og Danmark avsto Shetland til Skottland i 1590. Ved den engelsk-skotske union i 1707 ble Shetland en del av Storbritannia. Shetland velger sammen med Orknøyene ett mandat til Underhuset i London; Shetland har et eget mandat i det skotske parlamentet.