Sherwood Forest, skogområde i England, dekket en gang 1/3 av Nottinghamshire og deler av Derbyshire og Yorkshire. I dag er kun mindre partier igjen. I Sherwood Forest holdt etter sagnet Robin Hood til.