Sheila Kaye-Smith, britisk forfatter av såkalte hjemstavnsromaner (Sussex) som på sitt beste er preget av sterk realisme og inntrengende psykologisk analyse, bl.a. Sussex Gorse (1916) og Joanna Godden (1921). Karakteristiske trekk er en følelse av uavvendelig skjebne og samhørighet med jorden. Kaye-Smiths bøker var trolig blant dem som ble parodiert av Stella Gibbons i Cold Comfort Farm.