Sheila Copps, kanadisk politiker (liberal), utdannet filolog. Medlem av nasjonalforsamlingen 1984–2004. Nestleder i det liberale parti 1991–2003, da hun tapte valget mot Paul Martin. 1993–96 miljøvernminister og visestatsminister i Canada, senere kulturminister til 2004.