Sheikh Mosharref od-din Sa'di, persisk dikter. Etter et omflakkende liv over det meste av Midtøsten slo Sa'di seg ned i sin fødeby Shiraz i 1256. Her øste han sin livserfaring ut i de to etisk-didaktiske verkene Golestân ('Rosehagen') og Bustân ('Nyttehagen'). Golestân består av underholdende, ofte selvopplevde, prosafortellinger med innflettede vers, fulle av livsvisdom, mens versfortellingene i mathnawi-diktet Bustân er mer belærende. Sa'di ansees å ha skrevet det mest formfullendte persisk, og gjennom hundrevis av år har skolebarn i Vest- og Sør-Asia lært godt språk og praktisk livsfilosofi hos Sa'di. Han skrev også lyriske dikt; særlig berømte er hans ghazaler.