Shark Bay, bukt utenfor Australias vestkyst, utenfor byen Carnarvon. Stor utvinning av salt. På grunn av spesielle økologiske forhold finnes stromatolitter.