Sharatchandra Chatterji, indisk (bengalsk) forfatter. Skrev romaner og noveller. Best er hans noveller fra landsbymiljø, f.eks. Tørke (norsk overs. i Indiske noveller, 1968). Chatterji viste stor forståelse for lavkastenes problemer og for kvinner i kamp mot tyngende tradisjoner og undertrykkelse. Gjennom tallrike oversettelser til en rekke indiske språk spiller han fremdeles en stor rolle. Hans prosastil er blitt mønster for en hel generasjon av bengalske forfattere.