Shahbaz Tariq, norsk politiker (A), sporveisansatt, Oslo. Medlem av Oslo bystyre 1991–2003. Vararepresentant til Stortinget for Oslo 1989–2005, fast møtende 2000–01; den første faste stortingsrepresentanten av pakistansk avstamning.