Seymour, oppr. St. Maur, engelsk adelsslekt som stammer fra Frankrike og trolig kom til England på Vilhelm Erobrerens tid. Sir Roger Seymour ervervet store jordeiendommer i Somerset på 1300-tallet. Hans etterkommer Sir John Seymour (ca. 1476–1536) var far til Henrik 8s tredje hustru Jane Seymour (1509–37), riksforstander Edward Seymour (ca. 1500–1552) og riksadmiral Thomas Seymour (ca. 1508–1549). Edward Seymour fikk 1547 tittelen duke of Somerset, en tittel som fremdeles bæres av slektens overhode. Thomas Seymour giftet seg i hemmelighet med Henrik 8s enke Katarina Parr og fikk 1547 tittelen baron Seymour of Sudeley. En sidegren av slekten bærer siden 1793 tittelen marquess of Hertford.