Seweryn Goszczyński, polsk forfatter, tilhørte den romantiske ukrainske skole. Hans hovedverk er en fortelling på vers, Slottet ved Kaniow (1828), som skildrer det ukrainske bondeopprøret 1768.