Sævlandsvik, tettbebyggelse i Karmøy kommune, Rogaland, på vestsiden av selve Karmøy, utgjør den nordre delen av tettstedet Åkrehamn. Sevlandsvik er et fiskevær med fiskemottak og -foredling og variert småindustri.