Seversk, by i Russland, Tomsk fylke (tidl. Tomsk-7), 113 000 innb. (2008). Lukket by bygd opp rundt anlegg for produksjon av uran og plutonium til atomvåpen samt lager for kjernefysisk avfall.