Setrekammen, benkam med runeinnskrift, funnet 1932 i en liten heller på vestsiden av Bømlo i Hordaland. Kammen lå i et avfallslag, som viser at helleren har vært brukt som fangstbosted i jernalderen. Kammen kan dateres til mellom slutten av 500- og slutten av 600-tallet. Tolkningen er omstridt. Sannsynligst er O. Grønviks oppfatning av innskriften som vårt første kjærlighetsdikt: Steinmøy må trives, oppnå alt, like alt.